הרשמה לשנת תשפ"ב

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב נעשית על ידי צוות התכנית שמגיע לבתי הספר במהלך חודש ספטמבר 2021.