הרשמה לשנת תשפ"א

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א נעשית על ידי צוות התכנית שמגיע לבתי הספר במהלך חודש ספטמבר 2020.